Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Fanpage
Thống kê truy cập
  • 1
  • 95
  • 50
  • 1113
  • 1706
  • 14504
  • 97149

Làng nghề dừa truyền thống huyện Hoài Nhơn - Bình Định

Đăng lúc 18:52:30 24/04/2018

Làng nghề dừa truyền thống huyện Hoài Nhơn - Bình Định

Làng nghề dừa truyền thống huyện Hoài Nhơn - Bình Định

Những năm qua, Đảng bộ huyện Hoài Nhơn luôn chú trọng chỉ đạo triển khai các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Năm 2012, tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 1,8%, còn khoảng 12,2%...


Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể luôn quan tâm chăm sóc người có công, đã xác lập hàng chục ngàn hồ sơ các loại để đối tượng chính sách hưởng chế độ kịp thời, tranh thủ mọi nguồn kinh phí hỗ trợ cho hộ chính sách xây dựng lại nhà ở. Đến nay, hầu hết hộ chính sách không còn ở nhà đơn sơ, mức sống của đa số gia đình chính sách đã ngang bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân cùng địa bàn dân cư.Để công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền, vận động trong công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung huy động, đầu tư các nguồn lực hỗ trợ thực hiện các chương trình giảm nghèo… Chú trọng những địa phương có các vấn đề nổi cộm trong quá trình triển khai điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo; có tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm sau cao hơn năm trước; những xã có tình hình phát triển kinh tế-xã hội tương đồng như nhau nhưng tỉ lệ hộ nghèo lại chênh lệch. Nhờ đó đã phát huy được tính tích cực trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo tại cấp cơ sở, đảm bảo chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai...

“Phải nhìn nhận thực tế rằng, một bộ phận người nghèo ở Hoài Nhơn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động tích cực vươn lên thoát nghèo. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa thật bền vững ”

Các dịch vụ sản xuất và chính sách xã hội cho đối tượng người nghèo được triển khai thực hiện nghiêm túc, giúp cho hộ nghèo có vốn, có tay nghề, có kiến thức làm ăn, có điều kiện thoát nghèo. Từ 2009 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho hàng ngàn lượt hộ nghèo vay vốn ưu đãi với số tiền trên 96 tỉ đồng, cho vay ưu đãi học sinh - sinh viên trên 13 tỉ đồng. Đã tổ chức trên 800 lớp tập huấn cho hộ nghèo về nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu như đan cói, dệt chiếu, dệt thảm xơ dừa, mây tre, chế biến thủy sản, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Tổ chức dạy nghề cho trên 3.000 lượt người nghèo với các nghề phù hợp, giúp người nghèo có cơ hội việc làm.

Đến nay, 100% số nhân khẩu hộ nghèo trên địa bàn huyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; trên 10.000 học sinh là con em hộ nghèo được miễn học phí và các khoản đóng góp cho nhà trường. Nhiều hộ nghèo được xét miễn, giảm thuế nhà đất và các khoản đóng góp ở địa phương; được ưu tiên vay vốn giải quyết việc làm. Trong năm 2012, huyện đã phát hành mới hơn 10.000 sổ và gia hạn sổ hộ nghèo, cận nghèo; mua bảo hiểm y tế cho hàng chục ngàn nhân khẩu hộ nghèo, cận nghèo, và các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Thông qua các hoạt động “Tháng việc làm”, “Phiên chợ việc làm”, “Phiên giao dịch việc làm”, từ 2009 đến nay, bình quân mỗi năm có khoảng 4.000 - 4.500 lao động được tạo việc làm mới ; tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đạt 50%.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế rằng, một bộ phận người nghèo ở Hoài Nhơn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động tích cực vươn lên thoát nghèo. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa thật bền vững. Trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất của nông dân nghèo còn thấp. Chính quyền một số địa phương chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ nâng cao đời sống hộ nghèo…

Trong thời gian đến, huyện sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình hành động của Huyện ủy như: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. Khai thác nuôi trồng gắn với chế biến và dịch vụ thủy sản. Gắn tín dụng hộ nghèo với hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề, tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động…

  • HOÀI NGUYÊN

  • Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/kinhte-phattrien/2012/12/135920/

0901 96 0109