Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Fanpage
Thống kê truy cập
  • 1
  • 95
  • 20
  • 1083
  • 1676
  • 14474
  • 97119

Công nhận 2 làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tại huyện Phù Mỹ -Bình Định

Đăng lúc 18:52:30 24/04/2018

Công nhận 2 làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tại huyện Phù Mỹ -Bình Định, có làng nghề se dừa

Công nhận 2 làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tại huyện

Phù Mỹ -Bình Định

Ngày 29/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3037/QĐ-CTUBND về việc công nhận thêm 2 làng nghề truyền thống là Làng nghề đan tre Vĩnh Nhơn và Làng nghề se dây dừa Chánh Khoan Đông, nâng tổng số làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh lên 38 làng nghề.

* Làng nghề truyền thống đan tre Vĩnh Nhơn

Sản phẩm chủ yếu của làng nghề là rổ, thúng, nong, nia bằng tre; nguyên liệu chủ yếu là tre, mây tại địa phương và trong tỉnh; đầu ra sản phẩm trong và ngoài tỉnh (ngoài tỉnh chiếm khoảng 70%), làng nghề thu hút nhiều lao động tham gia, tăng thu nhập cho cư dân trong vùng; hoạt động làng nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn. Hiện tại làng nghề có 161 hộ cùng ngành nghề đan tre, chiếm 72,5% so với tổng số hộ dân trong làng; số lao động tham gia cùng ngành nghề 267 người, chiếm 69% so tổng số lao động trong làng; sản lượng tiêu thụ bình quân hàng năm khoảng 200.000 cái các loại/năm, ứng với giá trị sản xuất trên 2.400 triệu đồng.

* Làng nghề truyền thống se dây dừa Chánh Khoan Đông

Nguồn: http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1274

Sản phẩm chủ yếu của làng nghề là dây dừa, nguyên liệu chủ yếu là vỏ dừa tại địa phương và trong tỉnh, đầu ra sản phẩm trong và ngoài tỉnh (ngoài tỉnh chiếm khoảng 65%), tốc độ phát triển 2 năm gần đây bình quân trên 27%/năm, thu hút nhiều lao động tham gia, tăng thu nhập cho cư dân trong vùng. Hiện tại làng nghề có 162 hộ, chiếm 60% so với tổng số hộ dân trong làng; số lao động tham gia cùng ngành nghề 350 người, chiếm 64% so tổng số lao động trong làng; sản lượng tiêu thụ bình quân hàng năm khoảng 700.000 sợi/năm (7m/sợi) ứng với giá trị sản xuất trên 2.800 triệu đồng.

Trong điều kiện phát triển kinh tế hiện nay các làng nghề có vị trí quan trọng, là một bộ phận của công nghiệp nông thôn. Phát triển làng nghề góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân…

0901 96 0109